Inhoudsopgave

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

Boomkwekerij Peers bv

Wommelgemseweg 20 A
2520 Ranst
België

E-mailadres: info@boomkwekerijpeers.be
Telefoonnumer: +32 03 353 15 79
Ondernemingsnummer: BE 0536.295.875

Artikel 2 - Toepasselijkheid & voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als groenprofessional. 
 2. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen moet u een BTW nummer hebben en groenprofessional zijn.
 4. Om een bestelling te kunnen plaatsen moet je eerst uw klantgegevens ingeven en een login aanmaken. Wij kijken deze na en maken een klanten profiel voor u aan.
 5. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 6. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.
 7. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

Artikel 3 - Ons aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen via de webshop.
 4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Artikel 4 - Herroepingsrecht

 1. Bij het aankopen van goederen via internet beschikt u in principe over een herroepingsrecht, doch dit is niet het geval  voor de planten en struiken verkocht via deze website, aangezien artikel VI.53, 4° van het WER een uitzondering voorziet:

  “Artikel VI.53 WER. De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI.47 voorziet niet uitoefenen voor:
    4° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.”

Artikel 5 - De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn exclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.  We kunnen bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

Artikel 6 - Betaling

 1. Alle facturen zijn betaalbaar op 30 dagen na factuur datum.
 2. Bij niet tijdige betaling zal een intrest verrekend worden van 15%.
 3. De goederen blijven eigendom van Boomkwekerij Peers zolang de betaling niet volledig is gebeurd.
 4. Alleen de rechtbank van Antwerpen is bevoegd aangaande alle geschillen

Artikel 7 - Conformiteit en garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
 2. Indien u voor een bepaald artikel aanspraak wilt maken op de ervoor voorziene garantie dan kan U ons best een e-mail sturen met beschrijving van het probleem en toevoeging van foto's. De garantie op planten  is enkel van toepassing op planten die in volle grond verder gekweekt worden. Uitgesloten van de groeigarantie is het afsterven van de plant als gevolg van uitdroging, infectie door insecten, schimmels of andere belagers en het verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen. Hagen die zonder steundraad en bomen die zonder boompaal geplant zijn vallen ook niet onder de groeigarantie. 

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. Alle goederen kunnen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
 2. De kostprijs hiervoor wordt bij het doorgeven van uw bestelling geschat. Bij het inladen van uw bestelling kunnen we pas zien hoe dit verladen kan worden en wat de uiteindelijke kosten voor transport zijn.
 3. Afhankelijk van het tijdstip dat wij Uw bestelling ontvangen, kan een bestelling in de meeste gevallen geleverd worden binnen de 4 à 5 werkdagen. Bij bestellingen met grote of speciale maten of planten die moeilijk verkrijgbaar zijn, kan de leveringstermijn echter langer zijn. De vooropgestelde leveringsdata zijn steeds onder voorbehoud van goede weersomstandigheden. Bij slechte weersomstandigheden wordt Uw bestelling later geleverd. Wij brengen U hiervan via e-mail op de hoogte. Indien de koper een foutief leveringsadres opgeeft, of de goederen kunnen op het opgegeven adres niet afgeleverd worden, zullen de kosten voor nieuwe verzending steeds ten laste van de koper zijn.
 4. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in trasport. Als je ons echter goederen terugzendt na aankoop , ben jij verantwoordelijk voor het transport.
 5. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden .
 6. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9 - Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 10 - Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11 - Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@boomkwekerijpeers.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.